يکشنبه ، 8 اسفند ، 1395 13:40 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
لیست تلفن ها و آدرس های ضروری کیش
عنوانتلفنفاکسنشانیتوضیحات
اسپادان 4422068-9  بازار پرديس1 
بهاران   خیابان تاپ رز-روبروی پردیس 
پارس خلیج 4430356   
چایخانه سنتیاصفهان 4420220  پردیس1 
لنج 4420554  پردیس 2 
کافه مارکوس 4450173  بعد از کشتی یونانی 
کشتی یونانی 4422700-4423399  کشتی یونانی 
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما