يکشنبه ، 8 اسفند ، 1395 13:40 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
قوانین فرودگاه

 

دستور العمل هماهنگی شرکت های هلیکوپتری و اداره سوخت رسانی هواپیما مستقر در فرودگاه کیش   :    جهت دانلود کلیک کنید

دستورالعمل برگزاری جلسات مشترک اداره کل و شرکت های هلیکوپتری مستقر در فرودگاه کیش   :    جهت دانلود کلیک کنید

دستورالعمل نظارت بر سوخت گیری هواپیما در فرودگاه کیش : جهت دانلود کلیک کنید

طرح اضطراری و مدیریت بحران فرودگاه بین المللی جزیره کیش : جهت دانلود کلیک کنید

دستورالعمل شرح وظایف مدیریت اپرون : جهت دانلود کلیک کنید

پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما