جمعه ، 5 شهريور ، 1395 13:05 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
زاگرس4004A320جمعه13:15اصفهاناعلام ورود(13:10)
کيش اير7419A320جمعه13:40تبريزاعلام ورود(13:20)
کيش اير7061A320جمعه14:30شيرازطبق برنامه
کيش اير7053MD83جمعه14:30تهرانطبق برنامه
معراج2820AB4جمعه14:45تهرانطبق برنامه
نفت2629FA50جمعه15:45اهوازطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100جمعه15:50تهرانطبق برنامه
تابان6273MD82جمعه16:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7063MD82جمعه16:30بندر عباسطبق برنامه
ماهان4594B105جمعه16:30کرمانطبق برنامه
ايران اير350MD82جمعه17:00تهرانطبق برنامه
ماهان1044AB4جمعه18:15مشهدطبق برنامه
نفت2639FK50جمعه18:45بندر عباسطبق برنامه
زاگرس4071A320جمعه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82جمعه19:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7119F100جمعه20:00مسقططبق برنامه
ایران اير تور8096MD83جمعه20:10تهرانطبق برنامه
ايران اير420MD82جمعه21:00اصفهانطبق برنامه
کيش اير7453MD82جمعه21:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7139MD82جمعه23:59دبيطبق برنامه
کيش اير7423A320جمعه23:59اصفهانطبق برنامه
کيش اير7429A320شنبه00:30تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/06/05 13:05
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما