يکشنبه ، 3 مرداد ، 1395 07:18 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
آسمان3839AT72یک شنبه07:25شيرازاعلام ورود(07:25)
کيش اير7055MD82یک شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051A320یک شنبه08:10تهرانطبق برنامه
آسمان3850AT72یک شنبه10:25بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7143MD82یک شنبه12:15دبيطبق برنامه
آتا5221MD83یک شنبه12:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4004A320یک شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7063F100یک شنبه13:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7423A320یک شنبه13:30اصفهانطبق برنامه
کيش اير7421A320یک شنبه14:15يزدطبق برنامه
کيش اير7053MD83یک شنبه14:30تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB4یک شنبه15:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100یک شنبه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7437MD83یک شنبه16:45رشتطبق برنامه
کيش اير7431F100یک شنبه17:30اهوازطبق برنامه
اير تور8096MD83یک شنبه17:45تهرانطبق برنامه
زاگرس4071A320یک شنبه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82یک شنبه19:00تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/05/03 07:15
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما