دوشنبه ، 10 فروردين ، 1394 01:15 English
22°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
زاگرس4164A320دو شنبه07:30استانبولطبق برنامه
کيش اير7055MD82دو شنبه08:05تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1286F100دو شنبه09:05اصفهانطبق برنامه
آتا5209MD82دو شنبه10:05تبريزطبق برنامه
کيش اير7421F100دو شنبه10:15يزدطبق برنامه
زاگرس4039A320دو شنبه11:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7143MD82دو شنبه12:15دبيطبق برنامه
کيش اير7097F100دو شنبه12:25کرمانشاهطبق برنامه
آتا5291MD83دو شنبه12:50مشهدطبق برنامه
آتا5219MD82دو شنبه13:15تهرانطبق برنامه
معراج2818A320دو شنبه13:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4006A320دو شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/01/10 01:15
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما