دوشنبه ، 1 دي ، 1393 04:02 English
19°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82دو شنبه08:05تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1286F100دو شنبه08:30اصفهانطبق برنامه
زاگرس4051MD83دو شنبه08:45تهرانطبق برنامه
آتا5209MD82دو شنبه10:05تبريزطبق برنامه
کيش اير7143MD82دو شنبه11:15دبيطبق برنامه
کيش اير7097F100دو شنبه12:25کرمانشاهطبق برنامه
آتا5291MD83دو شنبه12:50مشهدطبق برنامه
زاگرس4006MD82دو شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7421MD82دو شنبه13:50يزدطبق برنامه
نفت2629FA50دو شنبه13:55اهوازطبق برنامه
ماهان1044AB4دو شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کاسپين044MD82دو شنبه14:05تهرانطبق برنامه
کيش اير7053MD83دو شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7419F100دو شنبه15:10يزدطبق برنامه
کيش اير7021MD83دو شنبه15:15تهرانطبق برنامه
آتا5221MD83دو شنبه15:35تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100دو شنبه15:50تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/10/01 04:00
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما