پنجشنبه ، 6 خرداد ، 1395 07:12 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
آسمان3839AT72پنج شنبه07:55شيرازاعلام ورود(07:55)
زاگرس4051MD83پنج شنبه08:00تهراناعلام ورود(08:25)
کيش اير7055MD82پنج شنبه08:05تهراناعلام ورود(08:05)
آتا5209MD82پنج شنبه09:40تبريزطبق برنامه
آسمان3850AT72پنج شنبه10:45بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7143MD82پنج شنبه12:15دبيطبق برنامه
آتا5221MD83پنج شنبه12:15تهرانطبق برنامه
نفت2531F100پنج شنبه12:25اهوازطبق برنامه
زاگرس4038MD82پنج شنبه13:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7063F100پنج شنبه13:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7423A320پنج شنبه13:30اصفهانطبق برنامه
آسمان3845AT72پنج شنبه14:10شيرازطبق برنامه
کيش اير7053MD83پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
تابان6263MD82پنج شنبه14:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7021MD83پنج شنبه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7099MD82پنج شنبه16:05ساريطبق برنامه
کيش اير7097A320پنج شنبه16:10کرمانشاهطبق برنامه
تابان6280MD82پنج شنبه16:40اصفهانطبق برنامه
ماهان1044AB4پنج شنبه17:45مشهدطبق برنامه
آسمان3805AT72پنج شنبه17:55شيرازطبق برنامه
زاگرس4071MD83پنج شنبه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82پنج شنبه19:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7073A320پنج شنبه19:10مشهدطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/03/06 07:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما