جمعه ، 15 اسفند ، 1393 17:35 English
23°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7135MD82جمعه17:45دبينشست(17:25)
ماهان1044AB4جمعه18:15مشهدطبق برنامه
اترک1912A320جمعه18:50مشهدطبق برنامه
معراج2820AB4جمعه19:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82جمعه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071MD83جمعه19:15تهرانطبق برنامه
تابان6261MD82جمعه20:15تهرانطبق برنامه
آسمان3805F100جمعه20:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7061MD83جمعه20:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7429F100جمعه20:50تهرانطبق برنامه
تابان6278MD82جمعه21:10اصفهانطبق برنامه
زاگرس4015MD82جمعه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7461F100جمعه21:15شيرازطبق برنامه
ايران اير350F100جمعه21:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7139MD82جمعه22:15دبيطبق برنامه
ماهان4541AB6جمعه22:45کرمانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/12/15 17:35
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما