پنجشنبه ، 4 ارديبهشت ، 1393 03:13
25°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82پنج شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83پنج شنبه08:50تهرانطبق برنامه
اير تور8098MD82پنج شنبه11:45مشهدطبق برنامه
کيش اير7063F100پنج شنبه12:00بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7143MD83پنج شنبه12:15دبيطبق برنامه
کيش اير7097F100پنج شنبه12:40کرمانشاهطبق برنامه
زاگرس4006MD82پنج شنبه13:25اصفهانطبق برنامه
کاسپين044MD82پنج شنبه13:45تهرانطبق برنامه
ماهان1044AB4پنج شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7053MD83پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
تابان6263MD82پنج شنبه14:45تهرانطبق برنامه
تابان6280MD82پنج شنبه15:10اصفهانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/02/04 03:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما