پنجشنبه ، 10 تير ، 1395 07:43 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
زاگرس4051MD83پنج شنبه08:00تهراناعلام ورود(08:40)
کيش اير7055MD82پنج شنبه08:05تهراناعلام ورود(08:05)
آسمان3845AT72پنج شنبه08:25شيرازاعلام ورود(08:15)
آتا5209MD82پنج شنبه09:40تبريزطبق برنامه
کيش اير7431MD82پنج شنبه10:30اهوازطبق برنامه
کيش اير7097A320پنج شنبه11:40کرمانشاهطبق برنامه
آسمان3839AT72پنج شنبه12:10شيرازطبق برنامه
کيش اير7143MD82پنج شنبه12:15دبيطبق برنامه
آتا5221MD83پنج شنبه12:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4038MD82پنج شنبه13:00کرمانطبق برنامه
کيش اير7423A320پنج شنبه13:30اصفهانطبق برنامه
کيش اير7053MD83پنج شنبه14:30تهرانطبق برنامه
تابان6280MD82پنج شنبه14:40اصفهانطبق برنامه
ماهان1043AB4پنج شنبه15:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7021MD83پنج شنبه15:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100پنج شنبه15:45بندر عباسطبق برنامه
اير تور8096MD83پنج شنبه16:15تهرانطبق برنامه
ماهان1044AB4پنج شنبه17:45مشهدطبق برنامه
زاگرس4071MD83پنج شنبه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82پنج شنبه19:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7073A320پنج شنبه19:10مشهدطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/04/10 07:40
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما