شنبه ، 11 بهمن ، 1393 07:25 English
18°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82شنبه08:05تهراناعلام ورود(08:05)
هواپيمايي قشم1286F100شنبه08:30اصفهانطبق برنامه
اير تور916MD82شنبه10:00اهوازطبق برنامه
کيش اير7091MD82شنبه10:15عسلويهطبق برنامه
کيش اير7029MD83شنبه10:25تهرانطبق برنامه
کيش اير7435F100شنبه12:45همدانطبق برنامه
معراج2818AB4شنبه13:15تهرانطبق برنامه
زاگرس4051MD83شنبه13:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7131MD82شنبه14:00دبيطبق برنامه
کيش اير7053MD83شنبه14:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7417MD82شنبه14:45اصفهانطبق برنامه
کيش اير7021MD83شنبه15:35تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100شنبه15:40تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB4شنبه16:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100شنبه16:15بندر عباسطبق برنامه
نفت2531F100شنبه16:45اهوازطبق برنامه
زاگرس4003MD82شنبه16:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7135MD82شنبه17:45دبيطبق برنامه
آسمان3895AT72شنبه18:05شيرازطبق برنامه
آتا5291MD83شنبه18:30مشهدطبق برنامه
اترک1912A320شنبه18:50مشهدطبق برنامه
زاگرس4071MD83شنبه19:15تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/11/11 07:25
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما