سه شنبه ، 5 بهمن ، 1395 10:55 English
در حال حاضر قادر به نمایش فید آب وهوا نیست.
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7471A320سه شنبه11:00کرمانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100سه شنبه11:00تهراناعلام ورود(11:25)
زاگرس4049A320سه شنبه11:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7143MD82سه شنبه11:15دبياعلام ورود(11:00)
معراج2818A320سه شنبه11:30تهرانتاخير دارد
آتا5267B734سه شنبه11:55يزدطبق برنامه
آتا5221MD83سه شنبه12:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7435MD82سه شنبه12:15همدانطبق برنامه
ایران اير تور8096MD83سه شنبه12:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7425MD82سه شنبه12:25تهرانطبق برنامه
زاگرس4004A320سه شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
کيش اير7419A321سه شنبه13:45تبريزطبق برنامه
کيش اير7061MD83سه شنبه14:15شيرازطبق برنامه
کيش اير7053MD83سه شنبه14:30تهرانطبق برنامه
آتا5291MD83سه شنبه14:30مشهدطبق برنامه
تابان6263MD82سه شنبه14:30تهرانطبق برنامه
آسمان3845AT72سه شنبه14:45شيرازطبق برنامه
زاگرس4107A320سه شنبه15:00مشهدطبق برنامه
ماهان1043AB4سه شنبه15:30تهرانطبق برنامه
اترک1905A321سه شنبه15:50تهرانطبق برنامه
آسمان3805AT72سه شنبه15:55شيرازطبق برنامه
ماهان4594BA11سه شنبه16:00کرمانطبق برنامه
تابان6280MD82سه شنبه16:40اصفهانطبق برنامه
ايران اير350MD82سه شنبه17:35تهرانطبق برنامه
کيش اير7073MD83سه شنبه17:35مشهدطبق برنامه
زاگرس4127A320سه شنبه18:00مشهدطبق برنامه
ایران اير تور996MD82سه شنبه18:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7423MD82سه شنبه18:30اصفهانطبق برنامه
زاگرس4009A320سه شنبه18:40اهوازطبق برنامه
زاگرس4071A320سه شنبه19:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7063F100سه شنبه19:00بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7081MD82سه شنبه19:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7453MD82سه شنبه20:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4015A320سه شنبه20:10تهرانطبق برنامه
ماهان1044AB4سه شنبه20:15مشهدطبق برنامه
کيش اير7461MD82سه شنبه21:00شيرازطبق برنامه
ايران اير420MD82سه شنبه21:25اصفهانطبق برنامه
معراج2820A320سه شنبه21:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7139MD82سه شنبه22:15دبيطبق برنامه
کيش اير7025A320سه شنبه23:05تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1395/11/05 11:10
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما