جمعه ، 29 فروردين ، 1393 12:35
35°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
زاگرس4006MD82جمعه13:00اصفهاناعلام ورود(12:30)
کيش اير7471F100جمعه13:15کرمانطبق برنامه
کاسپين044MD82جمعه13:45تهرانطبق برنامه
کيش اير7053MD83جمعه14:30تهرانطبق برنامه
تابان6263MD82جمعه14:45تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100جمعه15:10تهرانطبق برنامه
آتا5221MD83جمعه15:35تهراناعلام تاخير(20:30)
کيش اير7021MD83جمعه15:35تهرانلغو شد
کيش اير7429MD82جمعه16:00تهرانطبق برنامه
معراج2855AB4جمعه16:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7423F100جمعه16:35اصفهانطبق برنامه
زاگرس4003MD82جمعه16:45تهرانطبق برنامه
نفت2629FA50جمعه16:55اهوازطبق برنامه
کيش اير7073MD83جمعه18:00مشهدطبق برنامه
ماهان1044AB4جمعه18:15مشهدطبق برنامه
کيش اير7425MD82جمعه18:15تهرانطبق برنامه
ايران اير350A320جمعه18:25تهرانطبق برنامه
اترک1905A321جمعه18:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7081MD82جمعه19:00تهرانطبق برنامه
آسمان3895AT72جمعه19:05شيرازطبق برنامه
تابان6278MD82جمعه19:10اصفهانطبق برنامه
زاگرس4071MD83جمعه19:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7461F100جمعه19:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7453MD82جمعه20:00تهرانلغو شد
تابان6261MD82جمعه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7061MD83جمعه21:30شيرازطبق برنامه
آسمان3839F100جمعه21:40شيرازطبق برنامه
آسمان3812AT72جمعه22:00بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7029F100جمعه22:15تهرانطبق برنامه
ايران اير420A320جمعه22:25اصفهانطبق برنامه
کيش اير7139MD82جمعه23:15دبيطبق برنامه
کيش اير7025MD83جمعه23:15تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/01/29 12:35
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما