جمعه ، 28 شهريور ، 1393 11:17 English
35°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
ماهان1043A310جمعه11:30تهراننشست(11:33)-تحويل بار از تسمه نقاله(1)
کيش اير7437F100جمعه12:25رشتطبق برنامه
زاگرس4006MD82جمعه13:00اصفهاناعلام ورود(12:45)
کيش اير7421F100جمعه13:50يزدطبق برنامه
نفت2629FA50جمعه13:55اهوازطبق برنامه
کيش اير7053MD83جمعه14:30تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100جمعه15:10تهرانطبق برنامه
آتا5221MD83جمعه15:35تهرانطبق برنامه
کيش اير7429MD82جمعه16:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7073MD83جمعه16:40مشهدطبق برنامه
زاگرس4003MD82جمعه16:45تهرانطبق برنامه
کاسپين044MD82جمعه17:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7021F100جمعه17:15تهرانطبق برنامه
نفت2647FK50جمعه17:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7423F100جمعه17:45اصفهانطبق برنامه
ماهان1044A310جمعه18:15مشهدطبق برنامه
ايران اير350A320جمعه18:25تهرانطبق برنامه
آسمان3895AT72جمعه18:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7081MD82جمعه19:00تهرانطبق برنامه
تابان6278MD82جمعه19:10اصفهانطبق برنامه
زاگرس4071MD83جمعه19:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7453MD82جمعه20:00تهرانطبق برنامه
تابان6261MD82جمعه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7135F100جمعه20:30دبيطبق برنامه
کيش اير7461F100جمعه20:45شيرازطبق برنامه
کيش اير7473F100جمعه21:00مشهدطبق برنامه
آسمان3839F100جمعه21:40شيرازطبق برنامه
کيش اير7061MD83جمعه22:15شيرازطبق برنامه
ايران اير420A320جمعه22:25اصفهانطبق برنامه
آسمان3805AT72جمعه22:25شيرازطبق برنامه
کيش اير7139MD82جمعه23:15دبيطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/06/28 12:20
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما