چهارشنبه ، 6 خرداد ، 1394 05:55 English
30°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
کيش اير7055MD82چهار شنبه08:05تهرانطبق برنامه
زاگرس4051A310چهار شنبه09:00تهرانطبق برنامه
آسمان3845AT72چهار شنبه10:35شيرازطبق برنامه
آتا5221MD83چهار شنبه11:35تهرانطبق برنامه
کيش اير7437MD83چهار شنبه11:40رشتطبق برنامه
کيش اير7143MD82چهار شنبه12:15دبيطبق برنامه
زاگرس4006A310چهار شنبه13:15اصفهانطبق برنامه
آسمان3850AT72چهار شنبه13:25بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7063F100چهار شنبه13:45بندر عباسطبق برنامه
نفت2629F100چهار شنبه13:55اهوازطبق برنامه
زاگرس4007MD82چهار شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7053MD83چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
اير تور8096MD83چهار شنبه15:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7131MD82چهار شنبه15:15دبيطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100چهار شنبه15:40تهرانطبق برنامه
کيش اير7461F100چهار شنبه16:00شيرازطبق برنامه
کيش اير7425MD82چهار شنبه16:30تهرانطبق برنامه
زاگرس4003A310چهار شنبه17:00تهرانطبق برنامه
نفت2647F100چهار شنبه17:30بندر عباسطبق برنامه
آسمان3856AT72چهار شنبه17:40بوشهرطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1394/03/06 05:55
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما